Programgruppen

Det är vi som utgör programgruppen och planerar det mesta som rör Frukostklubbens evenemang. Allt från att boka in soffans gäster till att ordna med inbjudningar och sponsorer. Programgruppen består av representanter från Frukostklubbens arrangörer. Har du tips på gäster och sponsorer eller andra frågor rörande Frukostklubben så kontakta oss på vår gemensamma mailadress  eller direkt till någon i programgruppen.

Vi som ingår i programgruppen

Marit Sihm Kvenangen

Invest Västerås

Magdalena Götheden (föräldraledig fr.o.m. 15/6 2020)

Almi Mälardalen

Zahar Zvensson

Företagarna Västerås

Sofia Lundblad

Företagarna Västerås

Handelskammaren Mälardalen

Arrangörer

Partners