Hurra för Almi – en välkommen tillgång i arrangörsgruppen!

Publicerat: 2015-09-09

Frukostklubben är mycket glada över att få ännu en stark och företagsam kraft med i arrangörsgruppen. Det Almi Företagspartner Mälardalen inte kan om företagsamhet, ja – det finns faktiskt inte. Vi säger välkommen, välkommen till Magdalena Götheden som tar plats i programgruppen.

Almi Företagspartner Mälardalen

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion.

Arrangörer

Partners